Selecteer een pagina

Europese Dag van de Privacy – 28 januari

26 januari 2017

Europese Dag van de Privacy: aandacht privacy persoonsgegevens

28 januari is de jaarlijkse Europese Dag van de Privacy, ook wel Dataprotectiedag genoemd. Deze dag is door de Raad van Europa en de Europese Commissie gekozen, omdat op 28 januari 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend. Beide partijen willen met de Europese Dag van de Privacy alle Europese burgers informeren over de rechten die zij hebben wanneer hun persoonsgegevens door diverse instanties en bedrijven worden gebruikt.

Doe een privacy check!

De initiatiefnemers vragen op de Europese Dag van de Privacy aandacht voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Iedereen wordt opgeroepen een privacy check te doen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het controleren van de instellingen van uw social media-accounts. Bedrijven en instanties dienen te checken of zij bij het verwerken van persoonsgegevens handelen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Onder persoonsgegevens wordt het volgende verstaan: elk gegeven dat betrekking heeft op een identificeerbaar natuurlijk persoon.

Cloud computing

Hoe zit het nu met de privacy van cloud computing? De Wbp verplicht u en uw cloudleverancier om schriftelijke afspraken te maken met betrekking tot beveiliging en geheimhouding, omdat u (veelal) persoons- en bedrijfsgegevens opslaat in de cloud. Bij eventuele beveiligingsincidenten is uw leverancier volgens de wet Meldplicht Datalekken, die op 1 januari 2016 van kracht is gegaan en een aanpassing is op de Wbp, dan ook verplicht u direct op de hoogte te stellen. Indien u besluit het contract met uw leverancier te beëindigen, moet het bedrijf al uw gegevens direct van de server(s) verwijderen.

Nog een stap verder met Nextcloud en de Spreedbox.

Allemaal mooi, maar bij Sendin gaan we nog een stap verder. Gewoon door u de controle over uw data terug te geven. Met Nextcloud beheert u uw eigen data en hoeft u niet meer afhankelijk te zijn van veelal buitenlandse Cloud-leveranciers. De Spreedbox kent een ongeëvenaard hoge beveiliging en borgt dat uw vertrouwelijke communicatie ook echt vertrouwelijk blijft.

Meer informatie?

Zit u erover na te denken om over te stappen op cloud computing, maar wilt u eerst meer informatie over beveiliging en privacy? Of wilt u weten wat Sendin voor u kan betekenen op het gebied van cloud computing? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer 073 – 623 55 42. Of stuur een e-mail naar info@sendin.nl.

Share This